Skontaktuj się z nami! + 48 222 500 100 | +48 222 500 100 PL | RU
Mówimy w języku rosyjskim, ukraińskim i polskim!
Dokumenty
Przejdź do listy i wyszukiwania dokumentów
Wniosek o rejestrację właściciela pojazdu.

Podziel się
Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Podziel się
Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

Podziel się
Wniosek o nadanie statusu uchodźcy

Podziel się
Wniosek o wydanie/wymianę tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Podziel się
Wniosek o wydanie/wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Podziel się
Wniosek o wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Podziel się
Wniosek o udzilienie pobytu tymczasowego na podstawie pracy. Karta pobytu tymczasowego

Podziel się
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Zaproszenie dla wizy

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w formacie WORD do uzupelnienia przez pracodawcy  i dla podalszego go rejestrowania w PUP


Podziel się
Wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

Podziel się